"Malý" návod písania špeciálnych znakov na klávesnici

Zavináč (@)


1. spôsob - stlačte pravý Alt + V
problémy: žudia často stláčajú ľavý Alt, ktorý takto nefunguje; kombinácia funguje len na slovenskej klávesnici, nie na US
2. spôsob - stlačte ľavý Alt + ľavý Ctrl + V
problémy: nefunguje v niektorých programoch;
3. spôsob - držte žavý Alt a stlačte 64 na číselníku
4. spôsob- prepnite sa na anglickú klávesnicu a stlačte Shift + 2(na písmenkovej klávesnicí)
problémy: prepnutie klávesníc, stláčanie dvojky na číselníku;

And(&)


1. spôsob- stlačte pravý Alt + C(na SK klávesnici)
2. spôsob- stlačte Shift + 7(na US klávesnici)
3. spôsob- držte žavý Alt a stlačte 38 na číselníku(SK aj US klávesníca)

Spätné lomítko \


1. spôsob- na anglickej klávesníci stlačte klávesu, ktorá leží nejčastejšie vedža Backspace alebo pod Enter
2. spôsob- na SK klávesnici stlačte pravý Alt+Q
3. spôsob- držte ľavý Alt a stlačte 92 na číselníku (SK aj US kláv.)

Šípka vpravo ">", znak "väčší"


1. spôsob- stlačte pravý Alt + . (na SK klávesnici)
2. spôsob- držte avý Alt a stlačte 62 na číselníku (SK aj US kláv.)
3. spôsob- stlačte Shift + . (na US klávesnici)

Šípka vľavo "<", znak "menší"


1. spôsob- stlačte pravý Alt + , (na SK klávesnici)
2. spôsob- držte žavý Alt a stlačte 60 na číselníku (SK aj US kláv.)
3. spôsob - stlačte Shift + . (na US klávesnici)

Krížik "×"


1. spôsob- stlačte pravý Alt + ) (na SK klávesnici)
2. spôsob- držte ľavý Alt a stlačte 158 na číselníku (SK aj US kláv.)

Delené "÷"


1. spôsob- stlačte pravý Alt + ú (na SK klávesnici)
2. spôsob- držte ľavý Alt a stlačte 246 na číselníku (SK aj US kláv.)

Dvojité s "ß"


1. spôsob- stlačte pravý Alt + § (na SK klávesnici)
2. spôsob- držte ľavý Alt a stlačte 225 na číselníku (SK aj US kláv.)

Dolár "$"


1. spôsob- stlačte pravý Alt +ô (na SK klávesnici)
2. spôsob- držte ľavý Alt a stlačte 36 na číselníku (SK aj US kláv.)
3. spôsob- stlačte Shift + 4 (na US klávesnici)

Mriežka "#"


1. spôsob- stlačte pravý Alt + x (na SK klávesnici)
2. spôsob- držte ľavý Alt a stlačte 35 na číselníku (SK aj US kláv.)
3. spôsob- stlačte Shift + 3 (na US klávesnici)

Menej dôležité a menej používané znaky:


|

- Stlačte pravý Alt + W

~

- Stlačte pravý Alt + 1 alebo na US klávesnici stlačte klávesu "~"

- Stlačte pravý Alt + E

Ł

- Stlačte pravý Alt + L

ł

- Stlačte pravý Alt + K

Đ

- Stlačte pravý Alt + D

đ

- Stlačte pravý Alt + S(niektoré programy majú na Alt+S ukladanie)

Ą

- Stlačte 2× pravý Alt + 2

^

- Stlačte 2× pravý Alt + 3

˘

- Stlačte 2× pravý Alt + 4

°

- Stlačte 2× pravý Alt + 5 alebo Stlačte 2× Shift + ;

˛

- Stlačte 2× pravý Alt + 6

`

- Stlačte pravý Alt + 8

˙

- Stlačte 2× pravý Alt + 8

´

- Stlačte 2× pravý Alt + 9

˝

- Stlačte 2× pravý Alt + 0

¨

- Stlačte 2× pravý Alt + klávesa "-"

¸

- v 2× pravý Alt + klávesa "+"

¤

- Stlačte pravý Alt + klávesa "\"

™(znak Trademark)

- Alt + 0153

Š (znak Copyright)

- Alt + 0169

Ž (znak Registr.Trademark)

- Alt + 0174

• (odrážka)

- Alt + 0149